Hôm nay Siêu Thị Thông Minh sẽ hướng dẫn bạn cách xem lại video theo sự kiện, biết cách quản lý dữ liệu camera được lưu trữ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Để xem lại video theo sự kiện, bạn cần làm theo hướng dẫn sau

1. Chọn menu > Playback: Chế độ xem lại video của camera.

2. Chọn Nomarl > Event: Chọn chế độ xem lại video theo sự kiện

3. Chọn Motion > Chọn camera bạn muốn theo dõi sự kiện

4. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc sự kiện cần theo dõi.

5. Chọn Search để tìm kiếm.

-> Kết quả hiển thị sẽ là các video chiếu theo sự kiện ngày, giờ mà bạn muốn theo dõi.

Chúc bạn thành công!

  

Video Hướng dẫn xem lại video theo sự kiện muốn theo dõi